جداول قیمت گذاری

کد کوتاه جدول قیمت گذاری
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
استاندارد
تومان342ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30 آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
شروع کننده
تومان573ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
حرفه ای
تومان999ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
پولی
تومان123ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی

شروع کننده

تومان ۵۰۰ / ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

به ما بپیوندید

حرفه ای

تومان ۷۰۰ / ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

به ما بپیوندید

پولی

ماهانه ۹۰۰ / ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

به ما بپیوندید
شروع کننده
تومان573ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
ه ما بپیوندید
استاندارد
تومان342ماهانه
 • 70 زیر دامنه
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
ه ما بپیوندید
حرفه ای
تومان999ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
پولی
تومان123ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر
  حوزه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
شروع کننده
تومان573ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
استاندارد
تومان342ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
حرفه ای
تومان999ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
پولی
تومان123ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
حرفه ای
تومان999ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
شروع کننده
تومان573ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
استاندارد
تومان342ماهانه
 • راه انداری رایگان
 • 70 زیر دامنه
 • 30 آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
به ما بپیوندید
پولی
تومان123ماهانه
 • راه اندازی رایگان
 • 70زیر دامنه
 • 30آدرس ایمیل
 • 100GB ذخیره سازی
ه ما بپیوندید