دفتر ما

موقعیت دفتر ما
برای سفارش انواع پودر های فلزی و سرامیکی ، انجام خدمات کوره ۱۷۰۰ درجه ، سفارش بوته های آلومینایی و… می توانید به کارگاه یا دفتر مراجعه نمایید .

1محل اول

آدرسکارگاههمدان – ملایر – خیابان شهید الوند
شماره تلفنکارگاه۰۸۱۳۳۳۲۰۰۲۸
آدرس ایمیلپشتیبانی از مشتری: kosarpajoh@gmail.com پشتیبانی فنی : kosarpajoh@gmail.com

2اطلاعات تماس مدیریت کارگاه

آدرسمدیریت کارگاهمهندس سلیمانی
شماره تلفنشماره تماس مستقیم با مدیریت۰۹۰۳۱۴۹۲۴۳۲
آدرس ایمیلپشتیبانی از مشتری: kosarpajoh@gmail.com پشتیبانی فنی : kosarpajoh@gmail.com